Jste zde: Pravidla
Deutsch
?eština
24-09-2018

Pravidla pro účast v projektu

V rámci tohoto kvalifikačního projektu budou zprostředkovány přírodovědné a inženýrsko – technické dovednosti pro komplexní řešení projektů z oblasti zemních staveb. Jedná se například o rekultivace povrchových dolů a skládek, protihlukové valy, protipovodňové hráze, zářezy ad. Zprostředkování znalostí bude probíhat v různých formách (přednášky, praxe, exkurze, konference) v Ústí nad Labem, Žitavě a Drážďanech. Pro získání certifikátu o úspěšné účasti na celém vzdělávacím projektu je nutno splnit následující minimální požadavky:

 • Potvrzení účasti na společných akcích v rámci projektu, jako jsou bloková cvičení, praxe, exkurze (s podpisy všech partnerů projektu)
  • Předpoklady pro získání: Účast na alespoň jednom blokovém cvičení (přednáška, praxe, exkurze) na každé ze zúčastněných vysokých škol (Ústí nad Labem, Drážďany, Žitava) po celou dobu realizace projektu
 • Potvrzení účasti na akcích jednotlivých projektových partnerů, jako jsou například semináře Ústavu pro vývoj technologií, výzkum rašelin a přírodních materiálů iTN) při Vysoké škole v Žitavě a Zhořelci ( s podpisem pořádajícího projektového partnera
  • Předpoklady pro získání: Účast na min. 80% akcí v rámci dané řady seminářů (jedna řada seminářů zpravidla probíhá během jednoho semestru)
 • Potvrzení o účasti na jednotlivých akcích projektových partnerů, jako je například Workshop o skládkování Liberec – Žitava ( s podpisem pořádajícího projektového partnera)
  • Předpoklady pro získání: Účast na akci < 80%
 • Kromě příslušných podpisů (viz shora) obsahují tato potvrzení o účasti rovněž název akce, název přednášky a jméno přednášejícího odpovídající jednotlivé akce v rámci projektu, financovaného z programu Cíl 3, tzn. s odpovídajícími logy.
 • Na všechny akce je nutno se předem přihlásit (online nebo faxem), a to nejpozději 2 dny před akcí
 • Přihlášeným účastníkům bude po každé akci předáno potvrzení o účasti

·        Certifikát s uvedením obsahu a přehledem všech absolvovaných kurzů / kvalifikačních akcí/ bude předán po ukončení tohoto projektu při splnění následujících podmínek:
1. Účast na minimálně jedné kompletní blokové akci (přednáška, praxe, exkurze) v každém z uvedených tří míst (Ústí nad Labem, Drážďany, Žitava) 

     2. Účast na minimálně 4 akcích z další nabídky

[Translate to cz:] Regularien Ziel-3