Jste zde: Publikationen
Deutsch
?eština
24-09-2018

Geotechnika a pruzkumy pud

Friday, 28.10.2011

Impulsní zhutňování a hybridní zakládání

(Helmut Hoss, Terra-Mix Deutschland)[více]


Wednesday, 19.01.2011

Alternativní koncepce pro optické třídění

Abstract: V ložisku Nobitz jsou uloženy terciérní štěrkopísky s vysokým obsahem křemene. Tyto štěrky a písky mají být využity pro výrobu vysoce kvalitních výrobků. Aby bylo možno požadovaných parametrů dosáhnout, je nutno...[více]


Thursday, 13.01.2011

Vyhodnocení sensitivity písečných půd výsypek na otřesy, způsobené dopravou z hlediska jejich možného ztekucení

Shrnutí Pro zamezení vzniku velkých škod z důvodů ztekucení zastavěné plochy, byla po výskytu menších zlomů půdy zpracována zvláštní pravidla. Následně bylo nutno vyhodnotit sensitivitu půdy z hlediska jejího možného ztekucení...[více]


Sunday, 09.01.2011

Vera Kreniková – UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Vera Kreniková – UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM[více]


Sunday, 14.11.2010

Geotechnika a průzkumy půd

Adnan al Saadi, společnost GTC Nord GmbH & Co. KG s.r.o.[více]


Monday, 25.10.2010

KLIMATICKÉ ZMĚNY a GEOTECHNIKA

(Prof. Dr. C. Göbel)[více]


Tuesday, 05.10.2010

Skripta pro 23. - 24.09.2010

Základy automatické kalibrace počítačových modelů[více]